ТРЗ и личен състав

Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори

Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки

Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, изчисляване на болнични, отпуски

Изготвяна на платежните документи за разплащания към бюджета

Представяне на информация за осигурените лица в персоналния регистър на НОИ

Попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка на осигурителен стаж