Консултации

по счетоводно и данъчно законодателство;
по трудово - правно законодателство;
по социално и осигурително законодателство;
във връзка с ДДС;
във връзка с местни данъци и такси;
във връзка със спогодби за избягване на двойно данъчно облагане;
във връзка със сливания, придобивания и други свързани с бизнеса решения;
подготвяне на документи и съдействие при кандидатстване за кредит или лизинг;
финансови консултации;