Годишно счетоводно приключване

Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети

Изготвяне и представяне на консолидирани годишни финансови отчети

Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗОДФЛ и ЗКПО

Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт