За "Навимекс" ООД

Счетоводна къща “Навимекс” е създадена през 1994 година, отначало с правна форма ЕТ, понастоящем като дружество с ограничена отговорност.

Счетоводна къща “Навимекс” е с основен предмет на дейност: Счетоводни, консултантски, посреднически, комисионни, рекламни, копирни, машинописни, преводачески и други услуги, разрешени от закона; производство, разпространение и сервиз на електронна и компютърна техника, на програмни продукти и консумативи; търговско представителство и посредничество, вътрешно и външнотърговска дейност; превозна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, програмна и информационна дейност.

В счетоводна къща “Навимекс” работят отлични професионалисти с висше образование, специализирали “счетоводство и контрол”, “финанси” и “електронна техника и автоматизация”. Колектива на фирмата е млад, амбициозен, много добре подготвен и непрекъснато обучаващ се.

Работното ни време от 08:30 до 17:30 без прекъсване е съобразено изцяло със спецификата на клиентите ни. Модерния ни офис е оборудван с всички последни новости в компютърната и интернет техника. Информацията към всички възможни институции се подава с електронен подпис. Връзката с клиентите се осъществява както на място при клиента, така и в офиса на фирмата и на електронна поща.

Спазвайки приетата политика и организация на работа предлагаме най-доброто решение за всеки клиент. Следят се и се реагира на всички промени в данъчното и трудовото законодателство, като се поддържа непрекъсната връзка с органите на НАП, НОИ, НСИ и т.н.

Счетоводната къща поема счетоводно обслужване на нови фирми изключително внимателно с оглед прецизиране на времето и качеството на извършваните услуги. Клиентите, които използват нашите услуги получават точна, достъпна и разбираема информация за хода на своя бизнес, което осигурява вземането на правилни управленски решения.